امین ملکی

امین ملکی همیشه عاشق ساختن چیزهای جدید و کسب تجربه است. مدیریت و برنامه‌نویسی از علایق او هستند. دوست‌دار چالش است و تا جای ممکن از تکرار و روزمرگی دوری می‌جوید. او معتقد است: "تلاش برای بهتر شدن، مانع روزمرگی می‌شود!"