ملوچ‌خان-ملوچ خان-لوگو

ملوچ پرنده‌ای کوچک و چابک، زیبا و شاد، خلاق و خردمند است.

 زندگی گروهی و مسئولیت پذیری این پرندگان دلیل موفقیت زیستی این گونه است.

ملوچ نماد:

لذت، خلاقیت، سادگی، حفاظت، اجتماع، بهره‌وری و دوستی

 

این پرنده همان گنجشک است که درگویش مرکزی ایران و زبان تاتی به آن ملوچ می‌گویند.

 

خان:

به معنی خانه و سرا

 

 

ملوچ‌خان:

مکانی برای آموزش رایگان و خودآموز پارسی زبانان